آینده موزه ها: بازیابی و تصور دوباره
برنامه ویژه روز جهانی موزه ایکوم ایران و اختتامیه سیزدهمین دوره آیین انتخاب موزه برتر را در ساعت ۱۵  امروز ۲۸ادریبهشت ۱۴۰۰از آدرس های ذیل مشاهده فرمایید.
https://instagram.com/icom.iran.official?igshid=1nw8ldn3nr7hp

http://Aparat.com/itoofiran

https://instagram.com/irannationalpost?igshid=2d4qoz4i5cei

https://instagram.com/communications_museum?igshid=1uk6np1suea8q

https://instagram.com/icom.iran.official?igshid=1nw8ldn3nr7hp
این صفحه را پرینت کنید