افتتاح موزه ميراث فرهنگى ماسوله

موزه میراث فرهنگی ماسوله با حضور رئیس ایکوم ایران آقای محیط طباطبایی افتتاح شد.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”افتتاح موزه ميراث فرهنگى ماسوله”]
این صفحه را پرینت کنید