بیانیه: موزه‌ها و فعالیت‌های اقلیمی

به دنبال اقدامات اخیر فعالیت‌های اقلیمی در موزه‌ها، در شرایطی که با یک فاجعه زیست‌محیطی مواجه هستیم که حیات روی زمین را تهدید می‌کند، شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) مایل است ضمن تایید  ابراز نگرانی‌موزه‌ها در ارتباط با ایمنی مجموعه‌ها و همچنین نگرانی‌های فعالان محیط زیست را به اشتراک بگذارد.  ایکوم انتخاب موزه‌ها را پس‌زمینه‌ای برای اعتراضات اقلیمی به‌عنوان شاهدو گواهی بر قدرت نمادین و  مرتبط با بحث‌های پیرامون وضعیت اضطراری آب و هوایی می‌داند.

ایکوم مایل است نقش موزه‌ها را در آغاز و حمایت از اقدامات اقلیمی با جوامع آنها به‌عنوان بازیگران اصلی یادآوری کند و از تعهد آنها به این مأموریت که از طریق برنامه های آموزشی، نمایشگاه های تخصصی، تحقیقات و توسعه آگاهی به جامعه نشان داده شده است، قدردانی می‌کند.

 ایکوم به تأثیری توجه دارد که این تظاهرات می تواند بر کار متخصصان و داوطلبان فعالیت در موزه داشته باشد،کسانی که  برای حفاظت و ترویج این اقلام ارزشمند میراث برای بهرهمندی ولذت عموم تلاش می کنند. برای رسیدن به ظرفیت قابل تغییر و متحول کننده کاملی که موزه ها برای توسعه پایدار دارند، ایکوم آرزو دارد تا در رویارویی با تهدید مشترک تغییرات آب و هوایی، موزه ها به عنوان متحد دیده شوند.

همانطور که در شرم الشیخ رهبران جهان، سیاست گذاران و جامعه مدنی برای COP27 گرد هم می آیند، ایکوم نیاز به اقدام شجاعانه برای کاهش انتشار کربن و کاهش گرمایش جهانی را یادآوری می کند. برای میراث فرهنگی، ملموس و ناملموس، موزه‌ها، و مجموعه‌های آنها – تغییرات اقلیمی یک تهدید فزاینده از بلایای طبیعی گرفته تا مشکلات عدیده در حفظ شرایط تامین و نگاهداری به دلیل آب و هوای شدید است.

ایکوم با یادآوری قطعنامه شماره 1 (کیوتو، 2019) “در مورد پایداری و اجرای دستور کار 2030، تغییرو دگرگونی جهان ما” ، تاکید می کند که موزه ها به عنوان نهادهای مورد اعتماد، در شکل و ایجاد آینده ای پایدار نقش دارند. جامعه مدنی: از سازمان‌های غیردولتی، شبکه‌ها و فعالان گرفته تا مؤسسات فرهنگی و موزه‌ها، بازیگر کلیدی در اقدام اقلیمی است. ما باید به طور جمعی و متحد برای سیاره خود قدم برداریم، زیرا هیچ راه حل اقلیمی بدون تغییر جهان ما وجود ندارد.

این صفحه را پرینت کنید