تعریف موزه: اساس موزه‌ها

موزه بین‌المللی: موضوع “تعریف موزه: اساس موزه‌ها” اکنون در دسترس است.

خوشحالیم که اعلام کنیم این جلد از مجله موزه بین‌المللی “تعریف موزه: اساس موزه‌ها” اکنون در دسترس است!

“تعریف موزه: اساس موزه‌ها” به بررسی موضوعات اجتماعی، سیاسی، معرفت شناختی و حرفه‌ای می‌پردازد که تعریف ایکوم از موزه‌ها آن‌ها را در بر می‌گیرد. نویسندگانی چه از حرفه موزه و چه از بیرون این حرفه، محتوای بحث درباره آینده موزه‌ها و تعریف آن‌ها را در گرایشات اجتماعی گسترده‌تر و مسائل جهانی امروز مطرح می‌کنند.

اعضای ایکوم هم‌اکنون می‌توانند از طریق قسمت عضویت ایکوم، از دسترسی نامحدود به آرشیو کامل آنلاین مجله و شماره‌های جاری لذت ببرند. تیلور و فرانسیس راتلج، دسترسی آزاد پنج تا از مجله‌های آن‌ها در رابطه با موزه و میراث را به اعضای ایکوم پیشنهاد می‌دهند:

http://www.tandfonline.com/ymsi

امیدواریم که این موضوع در زندگی حرفه‌ای و تحقیقاتی شما مفید باشد.

به لینک زیر رفته، روی قسمت “خواندن موزه بین‌المللی” شروع کرده و شروع به خواندن کنید:

https://icom.museum/en/member/

این صفحه را پرینت کنید