درخواست برای مقالات | موزه بین‌المللی: موزه‌ها و جنسیت

ایکوم در حال تهیه یک مقاله برای مجله موزه بین‌المللی با موضوع موزه‌ها و جنسیت است.

این جلد از مجله موزه بین‌المللی به دنبال ارائه بازتابی جدی در مورد مسائل جنسیتی در موزه‌ها، چگونگی در هم آمیختن آن‌ها، و نقش موزه‌ها در جهانی ست که برابری جنسیتی را اولویت‌بندی می‌کند. مسائل مرتبط با جنسیت، همه لایه‌های فعالیت موزه، از حاکمیت آن گرفته تا بازدید کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این جلد از مجله بر تاثیر جنسیت در مدیریت موزه، عملکرد و امانت داری، و همچنین مجموعه‌ها، نمایشگاه‌ها، آموزش و برنامه‌های عمومی تمرکز دارد.

همان‌طور که ساختار اجتماعی و سیاست‌های مرتبط با تفاوت جنسیت بین جوامع متفاوت است، مسائل مربوط به آن در نهادهای مختلف نیز به همان اندازه خاص و وسیع است. سوالات و داستان‌های مربوط به این موضوع حفظ و ترویج شده، و موزه‌های زنده، تاریخ و فرهنگ نیز به اندازه موزه‌های علم و تاریخ طبیعی موضوع دغدغه ذهنی هستند. بازاندیشی در نقش نهادهای فرهنگی و میراثی در شناخت نقش جنسیت و چگونگی مدیریت بر اساس جنسیت به پایان رسیده است. آیا موزه‌ها می‌توانند راه را به لحاظ تغییرات ساختاری در مسائل مربوط به برابری جنسیتی هدایت کنند؟

موزه‌ها به عنوان نگهبانان گذشته، مربیان/هنرمندان حال، داوران آینده مجسم می‌شوند. از فقدان هنرمندان زن، تا مجسمه‌های به دقت ذخیره شده از الهه‌های قدرتمند و موجودات دو جنسیتی، برخی موزه‌ها یک مدل باشکوه از ارزش‌های فرهنگی که در خاستگاه‌های اغلب مجموعه‌ها و نمایش‌های اخیر نهفته است را حفظ و نگهداری کرده؛ و برخی دیگر این سیستم کلیشه‌ها و ترس‌ها را به چالش ‌می‌کشند تا یک تاریخچه کامل‌تر ارائه دهند. از همین رو، با عنایت به تبعیض جنسیت ذاتی، موزه‌ها به عنوان بخشی از یک کل نیاز به تلاش زیادی دارند.

درخواست برای مقالاتش

تمام مقالات ارائه شده شایسته بررسی خواهد بود و در صورت انتخاب، مجددا بازبینی می‌شوند. انتظار می‌رود که این جلد از مجله با همکاری (Taylor&Francis/Routledge)، در ژوئن 2020 منتشر شود. مهلت نهایی ارسال مقاله 13 سپتامبر 2019 (22 شهریور 98) است.

بیشتر بخوانید و مقاله ارسال کنید (در این قسمت لینک زیر قرار داده شود):

https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/06/Gender-and-Museums-CFP_EN14978.pdf

این صفحه را پرینت کنید