دیده‌بان بین‌المللی قاچاق کالاهای فرهنگی

دیده­بان/ رصدخانه بین المللی یک پلت فرم و بسترهمکاری جهانی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و ترویج همکاری در مبارزه با قاچاق غیرقانونی است.

وب سایت دیده بان /  رصدخانه:

https://www.obs-traffic.museum

رصدخانه ابزاری نوآورانه است که به عنوان یک بانک اطلاعاتی در وب سایت دوزبانه خود حجم بی سابقه ای از منابع در مورد ترافیک غیرقانونی کالاهای فرهنگی و ابزار مبارزه با آن را جمع آوری می کند. به عنوان مرکز اصلی این موضوع، برای درک عمومی بین‌المللی و جهت‌گیری سیاسی همه نوع ابزارو مطالب  را متمرکز و منتشر می‌کند.

رصدخانه علاوه بر پتانسیل و توانایی برای جمع آوری اطلاعات ضروری در مورد موضوع، به عنوان یک بستر و پلت فرم همکاری بین المللی دائمی نیز کار می کند. شبکه قوی از شرکای بین المللی از جمله سازمان های بین المللی، آژانس های اجرای قانون، موسسات تحقیقاتی و ذینفعان متخصص خارجی را تقویت و مستحکم می کند. در این راستا، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین شرکای کلیدی جلسات سالانه ای را برگزار می کند.

از طریق همکاری و انتشار اطلاعات، اهداف اصلی رصدخانه بهبود روش‌های نظارت، جمع‌آوری اطلاعات و یافته ها و تحقیقات علمی و ترویج تبادل موارد موفق، است. همچنین نقش مهمی در افزایش آگاهی در مورد قاچاق کالاهای فرهنگی دارد.

انتشارات رصدخانه

رصدخانه تولید دانش و تخصص را منسجم و متحد می کند. نشریه فرا رشته ای مقابله با قاچاق کالاهای فرهنگی: چالش جهانی حفاظت از میراث جهانی با ارائه مقالاتی توسط محققان و دانشگاهیان، متخصصان موزه و میراث فرهنگی، باستان شناسان، مشاوران حقوقی، موزه داران و روزنامه نگاران به دستیابی به این اهداف کمک می کند. این شامل مطالعات موردی در مورد غارت در کشورهای خاص، با هدف اصلی توضیح ماهیت تجارت آثار باستانی، منابع معامله و داد و ستد، و راه حل های موجود است.

انتشارات رصدخانه

https://www.obs-traffic.museum/sites/default/files/ressources/files/Book_observatory_illicit_traffic_version%20issuu.pdf

بنیان و ریشه پروژه

در ژانویه 2013 با ابتکار ایکوم و حمایت مالی برنامه پیشگیری و مبارزه با جرم اداره کل امور داخلی کمیسیون اروپا دیده بان بین المللی ایکوم در مورد قاچاق غیرقانونی کالاهای فرهنگی راه اندازی شد.

دیده بان بر اساس ماهیت ماده 17 کنوانسیون 1970 یونسکو در مورد شیوه های منع و جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی شکل گرفت. این ماده امکان انجام و هدایت مطالعات مربوط به جابجایی غیرقانونی اموال فرهنگی را برای سازمان های ذیربط یادآوری و خاطرنشان می کند. هدف آن آغاز یک فرآیند مستمر تحقیق و گزارش گسترده است.

این صفحه را پرینت کنید