نمایشگاه نور مکانهای مقدس ، اصفهان
موزه‌ها به عنوان محیط‌های آموزشی: درخواست کمک هزینه‌های ICOM-ITC
کارگاه “موزه‌ها برای آشتی و صلح” | کمک هزینه برای متخصصان آمریکای لاتین