ساختار ایکوم ایران شامل مجمع عمومی (تمام اعضاء انفرادی و موسسه‌ای) و هیأت اجرایی (منتخب مجمع عمومی) و بازرس (منتخب مجمع عمومی) می‌باشد.

هیأت اجرایی ایکوم ایران برای دوره سه ساله 2022-2025 میلادی

رئیس ایکوم ایران: میر سید احمد محیط طباطبایی

خزانه دار: اردشیر صالح‌پور

بخش عضویت: علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری

عضو هیأت اجرایی : سیف الله جلیلی

عضو هیأت اجرایی : ساغر حمیدی

عضو هیأت اجرایی: نسترن شجاع کاوه

عضو هیأت اجرایی: راما هوشمند وزیری

بازرس: ملیحه مهدی آبادی