موزه شناسی و مکان های مقدس

 

سید احمد محیط طباطبایی، رییس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) در این زمینه گفت: پس از رایزنی‌های صورت گرفته در کنفرانس ایکوم امسال و پس از آن در نهایت هیأت اجرایی ایکوفوم و ریاست آن با برگزاری کنفرانس عمومی ایکوفوم در سال ۱۳۹۷در تهران موافقت کردند .

رییس ایکوم ایران با اشاره به شرکت همه‌ی کشورهای عضو ایکوم در این همایش اعلام کرد این همایش پنج روزه با برگزاری ۷ کارگاه موزه‌ای همراه است و موزه‌های ایران مانند دولتی، خصوصی، عمومی، کاخ موزه‌ها و.. در این کارگاه شرکت می‌کنند.

این صفحه را پرینت کنید