پذیرفتن واقعیت مجازی: موزه‌های اروپا به چالش دیجیتال پاسخ می‌دهند

به مناسبت دهیمن سالگرد موزه جدید آکروپلیس، ایکوم اروپا و ایکوم یونان مشترکا کنفرانسی را با موضوع کاربردی ساختن فعالیت‌های دیجیتال در دنیای موزه‌ها برگزار می‌کنند.

فعالیت‌های دیجیتال، نرم‌افزارها، و نمایش تجربیات بصورت مجازی بخشی از زندگی روزمره ما هستند. برای موزه‌ها، “دیجیتال شدن” یک فرآیند آسان نیست؛ بلکه یک انطباق پیچیده با یک تحول عمیق است. موزه‌ها در سراسر اروپا به روش‌های مختلفی به این چالش پاسخ می‌دهند.

“پذیرفتن واقعیت مجازی: موزه‌های اروپا به چالش دیجیتال پاسخ می‌دهند” یک کنفرانس دو روزه با هدف نشان دادن فرصت‌ها و چالش‌هایی است که از اجرای تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید در بخش فرهنگی ایجاد می‌شوند (به عنوان مثال بازسازی‌های سه بعدی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، سیستم‌های تعاملی چند حالته).

برای دسترسی به برنامه کامل به آدرس ذیل مراجعه کنید:

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-europe/images/ICOM_Programme_WEB.pdf

این صفحه را پرینت کنید