پیام تبریک نوروزی جناب آقای نوکنده

پیام تبریک نوروزی جناب آقای جبرئیل نوکنده عضو محترم هیئت اجرایی کمیته ملی موزه های ایران ، ایکوم نوروز سال یک هزار و سیصد و نود و نه مبارک.

این صفحه را پرینت کنید