اطلاعیه عضویت

انجمن موزه های ایران ( ایکوم ایران) از موزه داران و کارکنان حوزه های تخصصی شاغل در موزه های کشور اعم از موزه های وابسته به نهادهای دولتی، عمومی و خیریه همچنین موزه های خصوصی که علاقه مند به عضویت در انجمن هستند دعوت بعمل می آورد :
اهم اهداف انجمن عبارت است از :

ایجاد بستر مناسب برای معرفی ، اصلاع رسانی و اگاهی عموم نسبت به موزه در مفهوم بین المللی آن، معرفی موزه های ایران در سطح ملی و بین المللی و فراهم ساختن بستر مناسب برای ارتقاء، انتقال، بهره برداری و… دانش مرتبط با موضوعات مختلف مرتبط با موزه در سطح کشور.

فراهم کردن زمینه مناسب برای توسعه کمی و کیفی موزه های تخصصی، محلی، ملی، مستقل و… در سطح کشور و منطقه

حمایت از حقوق و منافع موزه ها؛ کارشناسان حرفه ای و سعی در آسیب شناسی و جلوگیری از تخریب
موزه ها و محوطه های میراث فرهنگی

فراهم ساختن زمینه مساعد برای ایجاد انواع همکاری متقابل همانند برگزاری نمایشگاه های مشترک، پژوهش های مشترک و… در سطح ملی و بین المللی از طریق ارتباط با کمیته های ملی و شورای بین المللی و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تخصصی مرتبط با مسائل مختلف موزه

جهت عضویت کلیک کنید


انجمن موزه های ایران ( ایکوم ایران)

این صفحه را پرینت کنید