ایکوم و روز جهانی ناشنوایان

به مناسبت روز جهانی ناشنوایان، ایکوم ایران برای جمعی از ناشنوایان بازدید از موزه های تهران را تدارک دید.

در ابتدا در سالن اجتماعات موزه سینما، سیداحمد محیط طباطبایی درباره لزوم تجهیز موزه ها به مترجمان ناشنوایان و خدمات جبار باغچه بان گفت

سپس ناشنوایان با مترجم مخصوص از موزه سینما و بعد از آن از موزه پمپ بنزین دیدن کردند.

این صفحه را پرینت کنید