درباره ایکوم ایران

درباره ایکوم ایران

ایکوم بزرگ‌ترین خانواده جهانی موزه، موزه داری و سازمان‌هایی است که به نحوی با تعریف موزه در ارتباط هستد و از نقطه نظر صلاحیت علمی در این زمینه در جهان در جایگاه و مرتبه نخست قرار دارد. شورای بین‌المللی موزه‌ها – ایکوم تنها سازمانی است که اطلاعات مورد نیاز موزه‌ها را ارایه می‌دهد. از سال ۱۹۴۶ ایکوم با ارایه خدمات به کمیته های ملی در سراسر جهان آنان را در زمینه حفظ و حراست از گنجینه‌های ملی‌شان و تبادل تاریخ و فرهنگ یاری رسانده است. همچنین ایکوم از رهنمودهای موسسه های ذیربط بهره می‌جوید.
در همین ارتباط بیش از نیم قرن از تشکیل کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) می‌گذرد. کمیته ملیموزه های ایران تابع شوراي بين المللي موزه ها که به اختصار “ايکوم ” ناميده مي شود، قرار دارد. شورای بین المللی موزه ها سازماني است غير دولتي  و غیر انتفاعی وابسته به سازمان يونسکو و دفتر آن در شهر پاریس در کشور فرانسه است.

در بهمن ماه ۱۳۲۸ برابر با ۱۹۵۰ میلادی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران به منظور بهبود و توسعه موزه های کشور و ایجاد ارتباط بین موزه های ایران با موزه های سایر کشورهای جهان، استفاده از آخرین مطالعات و تحقیقات مربوط به موزه، جلب توجه عامه مردم به موزه ها و نقش آن در تعلیم و تربیت، کمیته تخصصی موزه های ایران را با حضور کارشناسان، صاحبنظران آثار تاریخی، موزه داران، مدیران موزه ها و نمایندگان نهادهای ذیربط تشکیل داد.
اساسنامه این کمیته، نخست در سال ۱۳۲۹ تهیه شد و سپس در سال های ۱۳۳۶ و ۱۳۴۷ اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. کمیته ملی موزه های ایران از بدو تاسیس خود با شورای جهانی موزه ها ارتباط مستقیم دارد و در دی ماه ۱۳۵۰ کمیته در شورای مورد نظر به رسمیت شناخته شد.

تولد ما

از تشکيل کميته ملي موزه هاي ايران (ایکوم) در ايران بیش از نيم قرن مي گذرد.

در بهمن ماه سال ۱۳۲۸ مطابق با ۱۹۵۰ ميلادي، کميسيون ملي يونسکو در ايران به منظور بهبود و توسعه موزه هاي کشور و ايجاد ارتباط بين موزه هاي ايران با موزه هاي ساير کشورهاي جهان، استفاده از آخرين مطالعات و تحقيقات مربوط به موزه و جلب توجه عامه مردم به موزه ها و نقش آن در تعليم و تربيت، کميته تخصصي موزه هاي ايران را با حضور کارشناسان ، صاحب نظران آثار تاريخي، موزه داران، مديران موزه ها و نمايندگان نهادهاي ذيربط تشکيل داد.

اساسنامه کميته نخست در سال ۱۳۲۹ تهيه شد و سپس در سال هاي ۱۳۳۶ و ۱۳۴۷ اصلاحاتي درآن صورت گرفت.

دهه پنجاه

کميته ملي موزه هاي ايران از بدو تأسيس خود با شوراي بین المللی موزه ها ارتباط مستقيم داشته و در ديماه ۱۳۵۰ کميته در شوراي مذکور به رسميت شناخته شد. نخستين فعاليت کميته برگزاري دوره آموزشي نقش موزه ها در تعليم و تربيت بود.

پنج سال بعد

در سال  1355اولین مجمع موزه داران آسيا اقیانوسیه ايکوم با همكاري اداره كل موزه ها در ايران تشکيل گرديد.

بعد از انقلاب اسلامی

كميته ملي موزه هاي ايران تا سال ۱۳۵۷ فعاليت مستمر داشت.  اما پس از آن به دلایلی فعالیت آن متوقف شد.
در سال ۱۳۶۷ با تلاش و پیگیری اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور و پس از تصويب هيئت وزيران زمینه  آغاز به کار مجدد کمیته ملی موزه های ایران فراهم شد. اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا شكل گيری كمیته ملي به تعويق افتاد.

ایکوم ایران تا کنون

با توجه به اينكه شورای بين المللی موزه ها ايكوم سازمانی غير دولتی و وابسته به يونسكو می باشد لذا كميسيون ملي يونسكو ايران با تلاش مستمر رياست وقت اداره فرهنگ، در زمينه آشنايي موزه داران و ديگر موزه های فعال سازمان های دیگر  با شوراي بين المللي موزه ها و ايجاد تسهيلات به منظور عضويت آنان در ايكوم ، زمينه شكل گيري مجدد كميته ملی موزه هاي ايران را فراهم نمودند و همچنين علاقه مندان به موزه ها با  عضويت انفرادي خود در ايكوم نيز به تشكيل كميته ياري رساندند . به طوري كه پس از بيست سال، اولين نشست اعضاء ايكوم و ديگر علاقه مندان

در تاريخ  1376/11/28 جلسه ای با حضور اعضای ایکوم و علاقه مندان موزه و موزه داری کشور در مورد چگونگي تشكيل كميته ملی موزه های ایران صورت پذيرفت. در اين جلسه پيرامون تشكيل كميته ملی، هيئت اجرايی، تدوين آئين نامه داخلی و… بحث و بررسيي به عمل آمد و در تداوم اين جلسات در يازدهمين جلسه كه درتاريخ 1377/6/25 تشکیل شد،هيئت اجرايی كميته ملی موزه ای ايران از بين اعضای ايكوم انتخاب شدند و گزارش اين جلسه به انضمام آئين نامه داخلي كه توسط كميته مشورتي تدوين شده بود جهت تائيد به شوراي بین المللي موزه ها(ايكوم) ارائه شد. بدين ترتيب با تاييد شوراي بین المللی موزه ها  (ايكوم) ، كميته ملي موزه هاي ايران پس از بيست سال رسما فعاليت هاي خود را مجددا آغاز کرد.

اعضای اولين هيات اجرايي  ایکوم ایران پس از احيا، مندرج در خبرنامه داخلی مورخ ارديبهشت۱۳۷۸

پس از تدوین آیین نامه داخلی کمیته ملی و تایید اعضاء شرکت کننده، در جلسه ای با حضور نمایندگان موزه های عضو ایکوم و اعضا انفرادی، انتخاب هیات اجرایی کمیته ملی موزه ها با اعلام آمادگی تعدادی از اعضا  رسمی که به تایید شورای بین المللی موزه ها رسیده بود و اخذ آرا شرکت کنندگان صورت پذیرفت و پنج نفر به اسامی زیر انتخاب شدند.

سید محمد بهشتی متولد 1330 کارشناس ارشد معماری
رییس‌سازمان‌میراث‌فرهنگی‌کشور ریاست هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)
سید احمد طباطبایی متولد 1338 کارشناس ارشد باستان‌شناسی
معاون معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی معاون هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)
0
کشور عضو
0
همکار در سراسر جهان
0
موزه عضو در ایران
0
همکار داوطلب داخلی

نهادهای همکار

شما نیز میتوانید عضو ایکوم شوید