بازنگاهی به ایکوم 2019 کیوتو

بازنگاهی به ایکوم 2019 کیوتو

ایکوم 2019 کیوتو نقطه عطفی در تاریخ ایکوم بود: با بیش از 4500 شرکت‌کننده که از 15 کشور و سرزمین آمدند، رکورد تمامی کنفرانس‌های عمومی ایکوم پیش از این را شکست!

به گفته رئیس شورای بین‌المللی موزه‌ها، سوآی آکسوی: “این کنفرانس با این هدف شکل گرفت که بیش از یک کنفرانس بزرگ در حوزه فرهنگی باشد. امسال، ما تصمیم گرفتیم که با برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی که موزه‌ها و جهان امروزه با آن مواجهند روبرو شویم.”

به کانال یوتیوب ایکوم مراجعه کنید تا لحظات کلیدی ایکوم 2019 کیوتو را در آنجا ببینید:

https://icom.us2.list-manage.com/track/click?u=fc89d8adc65a4e85a807fb5db&id=8771cdedbe&e=0140809763

با اعضای جدید هیئت اجرایی آشنا شوید:

https://icom.us2.list-manage.com/track/click?u=fc89d8adc65a4e85a807fb5db&id=15be70fee1&e=0140809763

نتایج به دست آمده از سی و چهارمین مجمع عمومی ایکوم

در 7 سپتامبر 2019 (16 شهریور 98)، سی و چهارمین مجمع عمومی ایکوم در شهر کیوتو در کشور ژاپن برگزار شده و نتایج زیر به دست آمدند:

  1. در مورد پایداری و اجرای دستور کار 2030، تحول در جهان ما
  2. الزام به یکپارچگی آسیا در ایکوم
  3. تعهد به مفهوم “موزه‌ها در جایگاه کانون‌های فرهنگی”
  4. اقداماتی جهت حفاظت و افزودن مجموعه‌های ضبط شده در سراسر جهان
  5. موزه‌ها، جوامع و پایداری

Revolution: Velvet X Digital : 30 سال دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی در موزه‌ها

در 7-6 نوامبر 2019 (15-16 آبان 98) جهت بررسی امکانات تکنولوژی‌های دیجیتال، رسانه اجتماعی و جوامع آنلاین در موزه‌ها؛ به ایکوم اسلواکی، ایکوم جمهوری چک و ایکوم اتریش در براتیسلاوا بپیوندید.

لینک ثبت‌نام:

https://icom.us2.list-manage.com/track/click?u=fc89d8adc65a4e85a807fb5db&id=fa0976454f&e=0140809763

بهترین در میراث، 27-25 سپتامبر 2019 (3-5 مهر 98)، دوبروونیک، کرواسی

تبریک به پروژه‌های #Romanovs100 و #1917LIVE جهت کاندید شدن برای “بخش تصورات پروژه نفوذ 2019” و مرکز LAMO جهت کاندید شدن برای “پروژه نفوذ 2019” در #TBIH2019.

ما استخدام می‌کنیم!

دبیرخانه ایکوم به دنبال متخصصانی ماهر و با انگیزه است تا به تیم بین‌المللی آن بپیوندند. جدیدترین موقعیت‌های شغلی ما را بررسی کنید:

https://icom.us2.list-manage.com/track/click?u=fc89d8adc65a4e85a807fb5db&id=741857f22b&e=0140809763

این صفحه را پرینت کنید