بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها در مجمعوعه فرهنگی-تاریخی نیاوران یکم خرداد ۱۳۹۸

مراسم بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
برگزار شد.
مراسم بزرگداشت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها با همکاری معاونت میراث فرهنگی و اداره
کل موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عصر چهارشنبه اول خرداد ماه باحضور خانم
پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی و آقایان: محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، ،
محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه ها، سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم(،
تسوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و جمعی از مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری و تعدادی از فرهیختگان و چهره های فرهنگ و هنر کشور به میزبانی امیر رضا شریف نیا
مدیر مجموعه نیاوران در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد.
آقای دکتر کارگر مدیرکل موزه ها با اشاره به برگزاری ۴ برنامه مفصل برای هفته میراث فرهنگی که بخشی از آن
با مشارکت ایکوم ایران برگزار شد و قرار است بخشی با حوزه های مختلف سازمان میراث فرهنگی اجرایی شود
به برگزاری نمایشگاهی در ۲۲ مرداد در برج میلاد اشاره کرد و گفت: تمام فعالیتهای معاونت میراث فرهنگی
در همه حوزههای ثبت و پایگاه ها و حتی موزه ها در مرداد به نمایش در می آید در واقع بخشی از برنامه های
روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی را به مردادماه منتقل کرده اندو همه مؤسسات و بخش هایی که با سازمان
میراث فرهنگی همکاری دارند در نمایشگاهی که قرار است در برج میلاد برگزار شود حضور خواهند داشت.
آقای سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موز های ایران )ایکوم( در سخنانی بر این مطلب که موزه های
ایران کانون های فرهنگی هستند و بر اساس شعار ایکوم جهانی “آینده سنتها” راه را به درستی می روند تأکید
نمودند و درانتهای سخن خویش پیام آقای دکتر باقرزاده را به مناسبت روز جهانی موزه قرائت نمودند.
آقای تسو تکوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران نیز در سخنانی توجه ایرانیان و بزرگ دانستن
فرهنگ و موزه را جالبتوجه دانست و گفت: شعار امسال یعنی آینده سنت می تواند اهمیت موضوع و فرهنگ
آن را به نمایش بگذارد.
آقای دکتر محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در
صحبت هایی گفت: متأسفانه در حوزه معرفی کم کار بوده ایم، به گونه ای که آنقدر که باید دیده نشده ایم، به
همین دلیل کارهایی که انجام داده ایم نیز تاکنون مطرح نشده اند و این یعنی ظلم به میراث فرهنگی.
این مراسم تا چندی پس از افطار نیز ادامه داشت .

[Best_Wordpress_Gallery id=”21″ gal_title=”بزرگداشت موزه 98″]
این صفحه را پرینت کنید