بیانیه رئیس ایکوم درباره هماهنگی ایکوم با برنامه 2030 سازمان ملل

یکی از موضوعات اصلی ایکوم 2019 کیوتو پایداری بود. بیانیه‌ای که توسط سوآی آکسوی، رئیس ایکوم، در رابطه با گفتگوهای انجام شده در طول کنفرانس عمومی ارائه شده است را  بخوانید.

من تایید می‌کنم که با کارگروه پایداری‌مان جهت کامل کردن 17 هدف پایداری در کل بخش موزه برای هماهنگ شدن فعالیت‌های اصلی ایکوم با برنامه‌های سازمان ملل ارتباط برقرار کرده‌ام.

اقدام جسورانه نیازمند رسیدگی به بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی ست که بشر دلیل به وجود آمدن آن است. به عنوان ناظران میراث فرهنگی و طبیعی این سیاره، این وظیفه موزه‌هاست که در این کار مشارکت کنند. به عنوان منابع قابل اعتماد دانش، موزه‌ها به طور منحصر به فردی ایجاد شده‌اند تا جوامع ما را در ایجاد فعالیت مثبت، ترویج احترام به همه موجودات زنده و سیستم‌های زمین که آینده این سیاره به آن‌ها بستگی دارد، درگیر کنند.

از طریق توانمندسازی متخصصان موزه و پرورش همکاری‌های بین‌بخشی، ایکوم می‌تواند نقش قابل توجهی در رسیدن به آینده‌ای پایدار ایفا کند.

سوآی آکسوی

 رئیس ایکوم

این صفحه را پرینت کنید