توصيه ها، الزامات عمومي و اصول بهداشتي و فني مربوط به بازگشايي موزه ها در دوران همه گيري كرونا

عضو محترم ایکوم ایران

با سلام و احترام

ضمن تقدیم سند«توصيه ها، الزامات عمومي و اصول بهداشتي و فني مربوط به بازگشايي موزه ها در دوران همه گيري كرونا» موجب امتنان است چنانچه با مواردی مواجه شوید که مغایر مندرجات توصیه نامه فوق یا سایر دستورالعمل های بهداشتی لازم الاجرا می باشد؛ موجب امتنان است با ارائه تصویری از آنچه مورد اشاره شما است به تلفن همراه شماره 09913443930 این دبیرخانه را در جریان قرار دهید .

قبلا از توجه و مشارکت شما سپاسگزار است .

دبیرخانه ایکوم ایران

این صفحه را پرینت کنید