جلسات عمومی ایکوم 2019 در کیوتو: ساختن آینده‌ای پایدار

موزه‌ها در سراسر جهان شبکه موجود و وسیعی را تشکیل می‌دهند. از همین رو، آن‌ها به طور ایده‌آل در کمک به دستیابی به “برنامه 2030 سازمان ملل برای تغییر دنیای ما و توسعه پایدار” نقشی مهم و مرکزی ایفا می‌کنند.

دورنمای سازمان ملل در 10 سال آینده این گونه است که تمامی کشورها از نظر اقتصادی در شرایطی قرار بگیرند که عدالت اجتماعی و در نهایت تعامل فرهنگی کامل را برقرار کنند و نشست ایکوم 2019 کیوتو می‌تواند نقش موزه‌ها را در تحقق این موضوع نشان دهد.

در عصر حاضر، انواع موزه‌ها از تمام گروه‌ها به گونه‌ای فزاینده و به صورت مشترک، گروهی و انفرادی همکاری می‌کنند تا به ایجاد آینده‌ای بهتر در سطح محلی، ملی و جهانی کمک کنند. برای دستیابی به جوامعی پایدارتر، موزه‌ها بر روی مجموعه‌های منحصر به فرد خود و کار با جوامع محلی و جهانی و مشارکت با سایر موسسات فرهنگی تمرکز می‌کنند تا تعامل و آموزش و پرورش را به گونه‌ای در جوامع ترویج دهند که کاوش کنند، تصور کنند، چارچوب تنظیم کنند و به طور فعال آینده‌ای پایدار ایجاد کنند. در برنامه 2030 سازمان ملل، موزه‌ها به طور بالقوه منابع اطلاعاتی، وسایل ارتباطی، مربیان، تسهیلگران، فعالان و مدافعان و همچنین استفاده کنندگان منابع طبیعی هستند که برای دستیابی به این اهداف نیز تلاش می‌کنند.

با توجه به جنبه‌های محلی و جهانی پایداری، این نشست راه‌های مختلف و استراتژی‌های خلاقانه‌ای که موزه‌ها در این دوره از چالش‌های بی سابقه دنبال می‌کنند و می‌توانند دنبال کنند را بررسی خواهد کرد. از آن جایی که موزه‌ها در پیوند بین سنت، نوآوری و جوامع برای ایجاد آینده‌ای پایدار هستند، این اهداف تا حد زیادی به دست آمده اند و به دست خواهند آمد. همه موزه‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کرده و تاثیر و سود جمعی ما را به حداکثر برسانند. این نشست همه شرکت‌کنندگان را تشویق خواهد کرد تا درباره این که چگونه می‌توانند درگیر ساخت داستان مشترک این تحولات مثبت شوند، بیندیشند.

تسهیلگران

موریان ریس، مشاور توسعه موزه، موزه Varanger، رئیس ایکوم ICOM WGS

سخنرانان

بونیتا آلیسون بنت، مدیر موزه District Six

یسی ارا فرونر، استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه فدرال میناس گرایس، عضو ICOM WGS

سیسیلیا لام، مدیر موزه تغییرات آب و هوایی Jockey Club، دانشگاه چینی هنگ کنگ

هنری مک گیل، بنیان‌گذار “ساختن فردا”، عضو ICOM WGS

مامورو یاهی، مدیر اجرایی موزه ملی پیدایش علوم و نوآوری Miraikan، ژاپن

سارا ساتون، مدیر “موزه‌های پایدار”، عضو کمیته اجرایی “ما هنوز هستیم”، ایالات متحده

این صفحه را پرینت کنید