روز جهانی موزه 2018

 

(Hyper connected) اصطلاحی است که در سال 2001 ابداع شد به منظور بیان ابزار ارتباطی متعددی که ما امروزه به کار می بریم مانند ارتباط چهره به چهره، ایمیل، پیام فوری، تلفن و یا اینترنت. شبکه جهانی ارتباطات هر روز پیچیده تر، متنوع تر و یکپارچه تر می شود. در دنیای امروزه، موزهها نیز به این روند پیوستهاند. به همین دلیل است که شورای بین المللی موزه ها (ICOM) موضوع: “ارتباطات خلاق و نوین موزه ها، رویکردهای جدید، مخاطبین جدید” را برای روز جهانی موزه در سال 2018 انتخاب کرده است. درک نقش موزه ها بدون در نظر گرفتن ارتباطاتی که ایجاد می کنند غیرممکن است. آنها بخش مهمی از جوامع محلی، چشم انداز فرهنگی و محیط طبیعی خود هستند. زمانی که موزه ها مجموعه آثار خود را به شیوه ای متفاوت به نمایش می گذارند، به لطف تکنولوژی میتوانند به فراتر از مخاطبان اصلی خود دست یابند و مخاطبان جدیدی را پیدا کنند: مانند دیجیتال سازی مجموعههایشان، اضافه کردن عناصر چند رسانه ای به نمایشگاه یا چیزی به سادگی یک هشتگ که اجازه میدهد بازدید کنندگان تجربه خود را در رسانههای اجتماعی به اشتراک بگذارند. به هر حال، همه این ارتباطات جدید تنها به علت تکنولوژی نیست. موزه ها برای حفظ ارتباط خود در جامعه تلاش میکنند توجه خود را به جامعه محلی و گروه های مختلفی که باعث ایجاد موزهها شده اند، معطوف دارند. در نتیجه، در سالهای گذشته ایکوم شاهد ایجاد پروژههای مشترک بیشماری بوده است که موزه ها با همکاری اقلیت ها، مردم بومی و نهادهای محلی سازماندهی کردند. موزه ها برای جذب مخاطبین جدید و تقویت روابط با آنها باید روش های جدیدی را برای ارائه مجموعه آثار خود پیدا کنند.ایکوم از کلیه مؤسسات فرهنگی دنیا دعوت میکند به این جشن بپیوندند و با بررسی پیوندهای خود باجوامع، چشم انداز فرهنگی و محیط طبیعی خود رویکردشان را نسبت به مجموعه آثارشان تغییر دهند. شورای بین المللی موزه (ICOM) روز جهانی موزه را در تاریخ 22 ماه می سال 2011 به منظور افزایش آگاهی عموم مردم از نقش موزه ها در توسعه جامعه ایجاد کرد، به عبارت دیگر هدف روز جهانی موزه افزایش آگاهی به این واقعیت است که “موزه ها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگ، غنی سازی فرهنگ ها و توسعه درک متقابل، همکاری و صلح میان مردم است.” در سال 2012 ، بیش از 100،000 موزه در 251 کشور در این رویداد شرکت کردند.

[pdf-embedder url=”https://uncww.ir/wp-content/uploads/2018/04/modir.pdf” title=”روزجهانی موزه”]
این صفحه را پرینت کنید