سخنرانی مجازی دکتر سید محمد بهشتی با عنوان: گفتاری در باب بافت تاریخی اصفهان

سخنرانی مجازی
دکتر سید محمد بهشتی
با عنوان: گفتاری در باب بافت تاریخی اصفهان

در گردهمایی:
چالش‌های حفاظت و توسعه در بافت‌های تاریخی – اجتماعی

به مناسبت:
بزرگداشت شیخ‌بهایی و گرامیداشت روز ملی معمار

با سخنرانی:
دکتر پیام نجفی
دکتر عبدالله جبل‌عاملی
دکتر احمد محیط‌ طباطبایی
دکتر سید محمد بهشتی (مجازی)
دکتر محمدرضا قانعی
مهندس محمدمهدی کلانتری
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
مهندس محمد عرب

برگزار کننده:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان:
ـ فصلنامه دانشجوئی معماری شعرِ فضا
@Sherefaza_mag
ـ حوزه بسیج دانشجوئی شهید دکتر چمران
ـ پایگاه بسیج دانشجوئی شهید آوینی
ـ انجمن علمی معماری

تاریخ برگزاری:
۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲

لینک فیلم کامل نشست در سایت آپارات:
https://www.aparat.com/playlist/5781096

ضبط و انتشار از:
پویش های ملی:
#نجاتبافتتاریخی_شیراز
#نجاتبافتهایتاریخی_ایران
Instagram:
@nejate.bafte.shiraz
@nejate.bafte.tarikhi
Telegram:
t.me/nejate_bafte_shiraz
t.me/nejate_bafte_tarikhi

این صفحه را پرینت کنید