وظایف کمیته ملی موزه ها را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

 • محقق نمودن هدف‌ها و برنامه‌های ایکوم و کمیته ملی ایکوم ایران
 • تشویق عضویت موزه‌ها و کارکنان حرفه‌ای موزه‌های ایران در ایکوم و انجام اقدامات مربوط به عضویت ایکوم
 • ایفاگر نقش ابزار اصلی ارتباط بین ایکوم و اعضای آن در ایران
 • پیگیر منافع ایکوم در ایران و منافع اعضای ایرانی در ایکوم
 • برقراری ارتباط دائمی با ایکوم، کمیته‌های بین‌المللی، سازمان منطقه‌ای (به خصوص ASPAC) وابسته و کمیته‌های ملی دیگر کشورها و موزه های مختلف در کشورهای جهان و انتقال نتایج مطالعات، جلسات و تحقیقات آن‌ها به موزه‌های ایران
 • برقراری هماهنگی بین فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان‌های اداره کننده موزه ها، کارشناسان و انجمن‌های موزه‌ای در ایران
 • همکاری نزدیک با کمیسیون ملی یونسکو در ایران در خصوص فعالیت موزه‌ها و برنامه‌های یونسکو در باره موزه‌ها
 • برگزاری جلسات یا دوره‌ها و کارگاه های آموزشی در موضوع فعالیت‌های تخصصی موزه‌شناسی و موزه‌داری
 • تشویق برگزاری نمایشگاه‌های بین موزه‌ای در ایران و در خارج از ایران با مشارکت موزه های ایرانی
 • ایجاد و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی در شبکه‌های جهانی درباره موزه های ایران
 • کسب اطلاعات از کنفرانس‌ها، سمینارها، جلسه‌ها و برنامه‌های ایکوم و واحد های وابسته به آن و انعکاس به اعضاء و سازمان‌های مربوط به منظور حضور فعال و هماهنگ و بهره‌گیری از این نوع برنامه‌ها برای اداره مناسب‌تر موزه‌های ایران
 • تهیه گزارش سالانه برای مجمع عمومی کمیته ملی و شورای اجرایی و کمیته مشورتی شورای بین‌المللی موزه‌ها، انتشار خبرنامه به زبان فارسی با بهره‌گیری از خبرنامه ایکوم و اخبار موزه‌های ایران برای اعضا و موزه های ایران و در نظر گرفتن خلاصه اخبار موزه های ایران به زبان انگلیسی در این خبرنامه برای ارسال به دبیرخانه ایکوم
 • انتشار خبرنامه به زبان فارسی، با بهره گیری از خبر نامه ایکوم و اخبار موزه های ایران برای اعضاء و موزه های ایران و در نظر گرفتن خلاصه اخبار موزه های ایران به زبان انگلیسی در این خبرنامه، برای ارسال به دبیرخانه ایکوم