عضویت در ایکوم ایران

عضویت برای موزه ها، مؤسسات شناسایی شده توسط ایکوم و متخصصان موزه آزاد است. افراد واجد شرایط عضویت می توانند درخواست عضویت را به بخش عضویت ایکوم   ایران ارسال کنند و با پذیرش و رعایت منشور اخلاقی ایکوم، فرم درخواست عضویت را تکمیل نمایند.

تبصره:

با در نظر گرفتن حقوق داخلی کشورها و کنوانسیون های بین المللی، اشخاص یا مؤسساتی که با اموال فرهنگی شامل: آثار تاریخی، هنری و نمونه های طبیعی یا فرهنگی تجارت می کنند ( یعنی جهت کسب سود، آن اموال را خرید و فروش می کنند) نمی توانند عضو ایکوم شوند، به همین ترتیب اشخاص یا مؤسساتی که به فعالیت های در تضاد با استانداردهای اخلاقی ایکوم اشتغال دارند، واجد شرایط عضویت نیستند.

انواع عضویت در ایکوم ایران:

  • اعضای انفرادی (عادی): متخصصان و کارکنان موزه یا مؤسساتی که حائز ویژگی های موزه هستند. اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و شرکتی با پرداخت حق بیمه و حداقل سه سال سابقه فعالیت.
  • دانشجویی: دانشجویان رشته های مرتبط با فعالیت موزه ها که در حین دوره دانشجویی با موزه یا مؤسسات موزه ای همکاری مؤثر داشته باشند.
  • بازنشسته: بازنشستگانی که در دوره کاری خود مشمول عضویت عادی بوده اند.
  • اسپانسریا حامی: متقاضیانی که کمک های شایان توجهی از نظر مالی یا کاری به ایکوم ارائه دهند.
  • مؤسسه ای: موزه ها و مؤسساتی که دارای ویژگی های موزه ای هستند.

علاقمندان به عضویت می توانند نسبت به ارسال درخواست و مدارک از طریق ایمیل  به دبیرخانه انجمن به نشانی: icom.member.98@gmail.com   اقدام نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه عضویت با شماره تلفن  021۳۳۱۲۴۵۶۲ تماس حاصل فرمایید.

شرايط عضويت:

١- تابعيت ايراني و التزام به قانون اساسي

٢- پايبندي به اساسنامه و منشور اخلاقي ايكوم

٣- حسن شهرت حرفه اي و عدم اشتهار و اشتغال در تجارت اموال تاريخي – فرهنگي و طبيعي

٤- پرداخت حق عضويت سالانه در زمان مقرر ( شامل پرداخت حق ع ضويت يورو براي صدوركارت ع ضويت بين المللي و حق عضويت ريالي جهت مخارج جاري كميته ملي)

توجه : عدم پرداخت حق عضويت به مدت سه سال متوالي موجب لغو عضويت شده و درصورت درخواست مجدد، اين درخواست به هيأت اجرايي ايكوم ارسال و درصورت پذيرفته شدن عضويت مجدد برقرار مي گردد . درصورت تكرار عدم پرداخت حق عضويت طي دو سال متوالي فرد مشمول لغو عضويت دائم بدون امكان بازگشت خواهد شد .

٥- شركت در فعاليت هاي داوطلبانه ايكوم ايران مندرج در فرم همكاري پيوست

توجه : شركت در مجامع عمومي و فوق العاده كميته ملي. در صورت عدم امكان حضور با ارائه دلايل موجه، عضو بايست ضمن اعلام به دبيرخانه از طريق ايميل نسبت به معرفي يكي از اعضاي مورد اعتماد خود به وكالت جهت شركت در جلسه اقدام نمايد.

٦- حفظ حرمت و كرامت ساير اعضاء و پرهيز از بروز رفتارهاي نامتعارف كه موجب ايجاد تنش و موقعيت هاي در تعارض با اصول اخلاقي ، نظم عمومي و منافع ملي باشد .

اينجانب با اطلاع كامل از اهداف مندرج در اساسنامه و منشور اخلاقي ايكوم و تبعيت از قوانين داخلي كشور، با پايبندي به حفظ كرامت و حيثيت حرفه اي اشخاص و شئوونات خود را ملزم به رعايت مندرج در درخواست مطروحه نموده و مي پذيرم كه درصورت تخطي از نكات ذكر شده و احراز آن ، عضويت اينجانب لغو گردد.