فراخوان برای مقاله – صداهای ایکوم

وبسایت ایکوم به عنوان یک پلتفرم ارتباطی به پروژه‌های مرتبط با موزه و میراث، تجربیات و بحث‌های درباره این محدوده خدمت می‌کند. این وبسایت موضوعاتی را که در مرکز ماموریت امروزه موزه‌ها مانند پایداری، توسعه محلی/جامعه، حفاظت میراث، میراث ناملموس و شرایط کاری را برای متخصصان موزه ترویج می‌کند.

ایکوم برای تشویق به تبادل تجربه و تخصص میان متخصصان موزه، در وبسایت خود یک فضای جدید به نام “صداهای ایکوم” برای مقالات ایجاد کرده است. ما از تمامی اعضای ایکوم دعوت می‌کنیم که مقالات مربوط به موضوعات فوق‌الذکر را به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی ارائه دهند.

ما از مقالات تمامی اعضای ایکوم با مباحث کلیدی زیر استقبال می‌کنیم:

  • پایداری
  • حفاظت میراث
  • میراث ناملموس
  • توسعه محلی و جوامع
  • حرفه موزه

مقالات می‌توانند مطالعات موردی، گزارشات میدانی، بررسی کتاب‌ها، بررسی نمایشگاه یا کنفرانس‌ها، نقطه نظرات و … باشند.

چگونگی ارائه یک مقاله:

جهت ارائه یک مقاله برای “صداهای ایکوم”، لطفا وارد فضای عضویت ایکوم خود در وبسایت ایکوم شده و روی قسمت “ارائه یک مقاله برای صداهای ایکوم” کلیک کنید.

قالب:

لطفا یک خلاصه 100 کلمه‌ای از مقاله خود را در کادری که آماده شده است تایپ کرده و مقاله کامل خود را به ضمیمه آن ارسال کنید.

زبان:

شما می‌توانید مقاله خود را به یکی از سه زبان رسمی ایکوم: انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی ارسال کنید.

لطفا اطمینان حاصل کنید که مقاله شما به یکی از موضوعاتی که در بالا نام برده شد، مربوط باشد.

جدول زمانی:

مقالات ارائه شده توسط تیم تحریریه وبسایت ایکوم بررسی خواهند شد. در صورتی که مقاله شما انتخاب شود، با شما تماس خواهیم گرفت.

شما می‌توانید دستورالعمل‌های ارائه یک مقاله کامل و اطلاعاتی درباره روند تحریریه را از طریق آدرس ذیل مطالعه کنید:

https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/12/Editorial-Guidelines_web_final_061219.docx

ما مشتاقانه منتظر دریافت مقالات شما هستیم!

این صفحه را پرینت کنید