مراسم هفته جهانی کودک در موزه عروسک کاشان

کودکان و خانواده ها دعوت می شوید
.
این برنامه شامل بخش های زیر خواهد بود:
.
کارگاه ساخت صورتک:
الهام مداحی،شادی دارایی نژاد
کارگاه ساخت صداساز :
سما پی خجسته
قصه گو : راوی_اصفهانیان
بازی گردان : امیر سهرابی

حضور فقط با ثبت نام قبلی
03155225135

این صفحه را پرینت کنید