موزه‌ها: محافظ تاریخ ما

“موزه‌ها: محافظ تاریخ ما” گامی مهم در استحکام نقش ایکوم در خاورمیانه

در 19 و 20 نوامبر 2019 (28 و 29 آبان 98)، ایکوم در کارگاه “موزه‌ها: محافظ تاریخ ما” شرکت کرد؛ که توسط هیئت مشورتی اتحادیه اروپا در عراق (EUAM Iraq) و با تمرکز بر موزه‌های عراق و حفاظت از میراث فرهنگی آن برگزار شد.

این کارگاه، سومین برنامه سازماندهی شده توسط هیئت مشورتی اتحادیه اروپا در عراق (EUAM Iraq) است که با این موضوع و با هدف تقویت تلاش جمعی برای حفاظت از میراث فرهنگی عراق به وسیله نشان دادن موقعیت موزه‌های عراق و نحوه رسیدگی به حفاظت فیزیکی از این ساختارها برگزار شده است.

این رویداد با حضور مدیران مهم‌ترین موزه‌های عراق، ماموران ارشد سازمان‌های اجرای قانون و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی برگزار شد. شرکت‌کنندگان این کارگاه محتوای آن را تحسین کرده و بر اهمیت به اشتراک‌گذاری تخصص و شبکه‌سازی با همکاران بالفعل از موسسات داخل و خارج از عراق تاکید کردند.

یک پاسخ جهانی به قاچاق غیرقانونی کالاهای فرهنگی

همراه با بخش حفاظت میراث و ظرفیت‌سازی ایکوم، کارشناسانی از اینترپُل (INTERPOL) و واحد حفاظت میراث فرهنگی پلیس ایتالیا (Carabinieri TPC) در این سمینار سخنرانی کردند. ارائه ایکوم هم به عنوان بررسی اجمالی عمومی ایکوم مورد استفاده قرار گرفت، و هم به عنوان تمرکزی بر نقش آن در حفاظت میراث فرهنگی. همراه با دیگر ابزارهایی که توسط ایکوم توسعه یافته‌اند (کد شناسه شیء و پلتفرم بین‌المللی ایکوم برای رصد قاچاق غیرقانونی کالاهای فرهنگی)، توجه زیادی به لیست‌های قرمز و اهمیت آن‌ها در مبارزه با قاچاق غیرقانونی میراث فرهنگی معطوف شد.

ما این فرصت را داشتیم که با Luigi Spadari، رئیس واحد بانک اطلاعاتی پلیس ایتالیا (Carabinieri TPC) و مشاور ارشد استراتژیک حفاظت میراث در هیئت مشورتی اتحادیه اروپا، درباره برنامه عملی لیست‌های قرمز صحبت کنیم:

“به لطف لیست قرمز عراق که توسط ایکوم انتشار یافت، واحد ایتالیایی من توانست در سال‌های 2016 و 2018، بیش از 400 شیء باستان‌شناسی که خاستگاه آن‌ها بین‌النهرین عراق بود را در بازار اینترنت پیدا کند. آن‌ها در هیچ کدام از بانک‌های اطلاعاتی اشیاء به سرقت رفته ذخیره نشده بودند، و مالکان آن‌ها هیچ مستندات شفافی از خاستگاه آن ندارند و مهم‌تر از هر چیز شباهت آن‌ها به موارد ارائه شده در لیست قرمز بود.”

نکته شروع برای یک کمیته ملی

این کارگاه همچنین دروازه‌ای برای متخصصان موزه عراقی به شبکه بین‌المللی ما، و یک فرصت بزرگ برای ارائه فعالیت‌های این سازمان در این کشور بود. به لطف آن، ما توانستیم از اولین عضو عراقی استقبال کنیم!

دکتر عباس عابد مندیل، مدیر موزه‌های استانی، اشتیاق خود را برای این نمایندگی در پایگاه عضویت ایکوم با ما به اشتراک گذاشت:

“این همکاری یک پیام واضح از اثربخشی ایکوم برای ساخت پل‌هایی از اعتماد و همکاری میان همکاران و برای شرکت در توسعه کار موزه‌ای مشترک ما دارد.”

این اولین قدم جهت ساخت یک کمیته ملی در عراق و یک گام مهم برای تقویت نقش ایکوم در حفاظت میراث و پیشرفت حرفه‌ای در این کشور است.

مبارزه با قاچاق غیرقانونی کالاهای فرهنگی: ابزارهای ایکوم

جهت کسب اطلاعات درباره بانک اطلاعاتی لیست‌های قرمز ایکوم به آدرس ذیل مراجعه کنید:

https://icom.museum/en/activities/heritage-protection/red-lists/

جهت بازدید از وبسایت پلتفرم بین‌المللی ایکوم برای رصد قاچاق غیرقانونی به آدرس ذیل مراجعه کنید:

https://www.obs-traffic.museum/

جهت کسب اطلاعات درباره کد شناسه اشیاء به آدرس ذیل مراجعه کنید:https://icom.museum/en/activities/standards-guidelines/objectid

این صفحه را پرینت کنید