میراث و موزه های دوستدار کودک

ایکوم ایران با همکاری دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری ششمین نشست تخصصی
کودک و میراث فرهنگی را با تمرکز بر آموزش غیر رسمی کودکان در موزه ها در دوم خرداد 1398 در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار نمود در حاشیه نشست کارگاه آموزشی باستان شناسی ویژه کودکان توسط موزه علوم و فناوری و نیز کارگاه آموزشی “هزار توی موزه” با همکاری موزه مجازی هنر کودک ، موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و موزه عروسک های ملل برگزار گردید .همچنین نمایشگاه نقاشی کودکان با موضوع “عشق و صلح” در گالری هنر برپا شد.

این صفحه را پرینت کنید