نشست‌ها و کارگاه‌های آنلاین نشان‌دهنده راه‌اندازی پروژه آیکوم وALIPH در بورکینافاسو و مالی است

در 22 و 23 نوامبر 2022، ایکوم و کمیته های ملی بورکینافاسو و مالی به طور رسمی پروژه تقویت امنیت موزه در منطقه ساحل و مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی را آغاز کردند: مورد مطالعه  بیست و دو موزه در مالی و بورکینافاسو.

با حمایت سخاوتمندانه بنیاد ALIPH، این پروژه به تجهیز کارکنان 22 موزه در منطقه با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی برای ذخیره سازی و اسناد مجموعه، امنیت، فرآیندهای مبارزه با قاچاق غیرقانونی، مدیریت ریسک و برنامه ریزی اضطراری کمک می کند. این پروژه همچنین شاهد حمایت مادی از موزه ها برای ایمن سازی محوطه آنها خواهد بود و به هر موزه در تهیه یک طرح اضطراری متناسب با نیازهای خاص آنها کمک می شود.

این پروژه از همکاری قبلی ایکوم وALIPH پیروی می کند که برای مقابله با همه گیری جهانی COVID-19 به 14 موزه در مناطق درگیری و پس از درگیری در غرب و مرکز آفریقا کمک کرده است. این پروژه تحت برنامه اقدام ALIPH COVID-19 برای حمایت از بخش حفاظت از میراث فرهنگی در سراسر بحران بهداشتی و فراتر از آن تأمین مالی شد. تا کنون این مشارکت قوی بین  آیکوم و ALIPH با یک یادداشت تفاهم در ژانویه 2022 تقویت شد و ایکوم مشتاق ادامه بیشتر این رابطه با پروژه آتی در ساحل عاج است که قرار است در ژانویه 2023 آغاز شود.

جلسات دو روزه ترکیبی شرکت کنندگان در باماکو، مالی و اوگادوگو، بورکینافاسو، و شرکت کنندگان آنلاین از اداره حفاظت از میراث ایکوم  در دبیرخانه پاریس و همچنین ی کارشناس بین المللی مستقر در رم را  گرد هم آورد

در آغاز با یک جلسه هماهنگی در 22 نوامبر، شرکت کنندگان بین المللی و هماهنگ کنندگان ملی اهداف کلیدی این پروژه را ارائه کردند که انتظار می رود تا اواسط سال 2023 به بهره برداری برسد.

کارشناسان بین المللی و ملی – از جمله اعضای قدیمی ایکوم(Gaël de Guichen, Jean Paul Koudougou, Fallo Baba Keita, Franck Pacere, Moctar Sanfo, Samuel Sidibe, and Aldiouma Yattara) – این فرصت را داشتند تا به منظور به اشتراک گذاشتن تخصص خود و برنامه ریزی گام های بعدی با توجه به نیازهای خاص،  پروژه را با جزئیات بیشتر بررسی کنند…

در 23 نوامبر، مدیر کل ایکوم قبل از واگذاری سخنرانی به نمایندگان هر یک از این بیست و دو موزه، جلسه را افتتاح کرد.هر نماینده مشخصات دقیقی از مجموعه ها و موزه ی خود را ارائه کرد که در طول پروژه ظرفیت های آنها تقویت خواهد شد.

موزه های شرکت کننده مشتمل بر ده موزه از ورکینافاسو  و 12 موزه از مالی است.

در پایان ژانویه 2023، در اوگادوگو، بورکینافاسو ایکوم و کمیته های ملی، میزبان اولین نشست و سمینار حضوری خواهند بود. این اولین نشست برگزارکنندگان، شرکت کنندگان و کارشناسان از بورکینافاسو، مالی و سایر نقاط شبکه جهانی ایکوم را گرد هم می آورد. طی یک سری از نمونه ها، دانش شرکت کنندگان در مورد ذخیره سازی و مستندسازی افزایش می یابد و از طریق کارگاه های تخصصی موضوعات امنیتی، مدیریت ریسک و قاچاق غیرقانونی نیز بررسی می شود. ایکوم و کمیته های ملی آن مشتاقانه منتظر ادامه این کار در دومین نشستی هستند که برای اواخر سال 2023 برای باماکو- مالی ، با ادامه موضوعات فوق و گنجاندن موضوعات جدید، از جمله حفاظت پیشگیرانه و برنامه ریزی اضطراری، برنامه ریزی شده است.

جلسات آنلاین برگزار شده در 22 تا 23 نوامبر نه تنها فرصتی برای راه اندازی رسمی این پروژه مهم   ایکوم وALIPH   بود، بلکه احتمال ارزشمندی برای گرد هم آوردن همه ذینفعان کلیدی بود. این به نمایندگان اجازه داد تا داده های مهمی را برای اطمینان از اجرای موثر پروژه و اهداف عملیاتی آن و همچنین برنامه ریزی گام های بعدی برای سال 2023 و پس از آن ارائه کنند.

این صفحه را پرینت کنید