نقش موزه های تاریخ طبیعی در پایداری تنوع زیستی

موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی و هفته موزه ها، برگزار میکند

نقش موزه های تاریخ طبیعی در پایداری تنوع زیستی

ارکان همایش:

  • موزه های تاریخ طبیعی و آگاهی بخشی و ترویج
  • موزه های تاریخ طبیعی و حفاظت زیستی
  • نقش آفرینی موزه ها در پایداری محیط زیست
این صفحه را پرینت کنید