موزه خلاقیت و معماری با همکاری کتابکده صفوی برگزار می كند

پنج شنبه ۱۸ مهر ماه به مناسبت هفته جهاني كودك


نقالي شاهنامه ساعت ١٠ صبح
داستان خواني ساعت ١٦
رونمايي از كتاب اقاي ولي الله نصري ساعت١٧ اسناكِ پير وشاه فروگ
جشن امضاء كتاب كودك ساعت١٨


خانم دكتر عابدي
اقاي ولي الله نصري ‘
نقالي شاهنامه ساعت١٩
نشست ناشران كودك ساعت٢٠
اطلاعات بیشتر : ۰۹۰۱۴۶۳۴۶۰۰

این صفحه را پرینت کنید