پیام تسلیت باستان شناس موزه دار آقای یوسف کیانی

از ملک ادب حکم گذاران همه رفتند

کز کاخ هنر نادره کاران همه رفتند

باستان شناس موزه دار از میان ما رخت بربست.

فقدان استوانه ی فرهنگ و هنر ایران زمین یوسف کیانی را به جامعه فرهنگی کشور به ویژه موزه داران و باستانشناسان و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نمائیم. از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمائیم.

کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)

این صفحه را پرینت کنید