کارگروه حفاظت ایکوم ایران برای برگزاری همایش خاک

جلسه کارگروه حفاظت و مرمت ایکوم ایران روز 14 شهریورماه سال 1402 در ساختمان ایکوم ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایکوم ایران، در این جلسه رسول وطن دوست، مریم حنیفی، ملک عباسی، آتوسا قریشی، بهنود گوهربین، پریسا عبداللهی و سیداحمد محیط طباطبایی به صورت حضوری و محمدحسن طالبیان، ؟ حائری، اسکندر مختاری، ؟ رمضانی و حسینی به صورت برخط حضور داشتند.

قرار است به همت اعضای این کارگروه به سرپرستی رسول وطن دوست، بهار سال آینده نخستین گردهمایی معماری و شهرسازی خاک و نقش آن در معماری معاصر برگزار شود.

لینک کوتاه: http://icom-iran.com/zbyp

این صفحه را پرینت کنید