کارگروه های تخصصی ایکوم ایران

ایکوم ایران به منظور انجام وظایف و در راستای تحقق اهداف اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از اعضای ایکوم ایران و دوستداران و فعالان موزه و موزه داری کرده است.

 کارگروه های تخصصی ایکوم ایران عبارتند از:

اهم وظایف:

 1. حمایت معنوی از موزه‌ها

 2. حمایت از موزه‌داران

 3. ترویج فرهنگ موزه داری 

 4. تحقیق و پژوهش

 5. برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های تخصصی

اهم وظایف:

 1. بررسی و ارزیابی نیازهای موزه‌ها در حوزه علم و فناوری؛

 2. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی 

 3. برگزاری نشست‌ها و همایش های علمی و تخصصی

 4. ارائه خدمات مشاوره 

 5. ترویج استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف موزه‌ها، از جمله نمایشگاه‌ها، مراکز آموزشی، بخش مالی و منابع انسانی؛

 6. همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هی 

 7. ارتباط با سایر کمیته‌ها و سازمان‌های مرتبط در داخل و خارج از کشور جهت تبادل دانش و تجربیات؛

 8. بررسی موضوعات مرتبط با استفاده از فناوری در  موسسات و نهادهای موزه ای 

 

اهم وظایف:

 1. ارائه مشاوره حقوقی به موسسات و نهادهای موزه ای و …

 2. نظارت بر رعایت قوانین حقوقی  به موسسات و نهادهای موزه ای و …

 3. آموزش قوانین حقوقی  به موزه داران، مجموعه داران و علاقه مندان موزه و موزه داری

 4. تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مرتبط با حقوق و قوانین حفاظت از اشیاء تاریخی و حقوقی موزه‌ها 

 5. همکاری با دیگر سازمان‌های مرتبط با حقوق و قوانین حفاظت از اشیاء تاریخی و حقوقی، با هدف افزایش آگاهی درباره قوانین و مقررات مرتبط با موزه‌ها و میراث فرهنگی

 

اهم وظایف:

 1. برگزاری برنامه‌های آموزشی

 2. ترغیب موزه ها به ایجاد فضایی مناسب برای کودکان و نوجوانان

 3. ترویج فرهنگ و هنر متناسب با کودکان و نوجوانان در موسسات و نهادهای موزه ای

 4. ایجاد ارتباط با مدارس

 5. ارزیابی و بهبود برنامه‌های آموزشی متناسب با کودکان و نوجوانان در موسسات و نهادهای موزه ای

 
محتوای آکارئون

اهم وظایف
 1. هماهنگی با موزه‌های خصوصی

 2. ترویج نگهداری و نمایش میراث فرهنگی و تاریخی

 3. پشتیبانی از موزه‌های خصوصی

 4. برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی

 

اهم وظایف:

 1. شناسایی و ثبت موزه های صنعتی در ایران

 2. برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی

 3. جمع‌آوری و نگهداری مجموعه‌های موزه‌ای

 4. ارائه خدمات به بازدیدکنندگان

 5. برگزاری کلاس‌های آموزشی

 6. www.icomindy.com