کمیته بین المللی تکنیک های موزه و معماری

ICAMT – تکنیکهای موزه و معماری

کمیته بین المللی تکنیکهای موزه و معماری

این کمیته  محفلی است جهت  تبادل نظر ومهارتها ی همه علاقه مندان به معماری موزه ها ، برنامه ریزان، سازندگان ویا  برنامه نویسی وهر جنبه ای ازطراحی وساخت نمایشگاه .این کمیته هر چیزی را مورد بحث قرار میدهد،از مواد اولیه ساخت نمایشگاه گرفته تا جنبه های فلسفی تفسیر.این کمیته خبرنامه دوسالانه ای بنام Brief را منتشر میکند و اجلاس سالانه و جلسات کارگروها را نیز برگزار میکند.


<<رییس>>

Jean Hilgersom
Toornendpartners
Wagenweg 58
۲۰۱۲ Ng Haarlem
Netherlands
Phone :+31 (0)23 531 9095
Fax :+31 (0)23 531 8470

<<کمیته>>

Nana Meparishvili
Georgian House
۲۱ Tengiz Abuladze str
۰۱۶۲ Tbilisi
Georgia
Phone :+995 32 225 1904

این صفحه را پرینت کنید