ICMEMO

موزه ها ی یادبود به یاد قربانیان جرایم عمومی

کمیته بین الملی موزه های یادبود به یاد قربانیان جرایم عمومی در جولای 2001 تاسیس شد.

اهداف این کمیته پرورش حافظه مسولانه تاریخ وپیشبرد همکاری های فرهنگی با استفاده از آموزش و کاربرد دانش در جهت منافع صلح آمیزاست که به نوبه خود از اهداف کلیدی یونسکواست هدف این موزه های یادبود این است که یاد قربانیان جرایم کشورها، قربانیان جرایم اجتماعی ویا عقیدتی، زنده نگاه داشته شود. به منظور یادبود چنین جرایمی،این نهادها درسایتهای واقعی تاریخی وقوع جرم و یا در محل هایی که توسط بازماندگان چنین جرایمی مشخص میشود دایر میگردد. آنها به دنبال انتقال اطلاعات در مورد رویدادهای تاریخی هستند به نحوی که ضمن حفظ چشم انداز تاریخی آن،پیوند محکمی  با زمان حال حاظرایجاد نماید.


<<رییس>>

Mrs Ophelia Leon
Chair
A.R.T.E. Art Respect Tolerance Education
United Kingdom

<<دبیرخانه>>

Markus Moors
Kreismuseum Wewelsburg
Burgwall 19
33142 Büren-Wewelsburg
Germany