گردشگری از طریق موزه به میراث فرهنگی راه پیدا کرد

به گزارش ایسنا، مرتضی رحمانی موحد که صبح روز دوشنبه (۷ دی) در همایش یک روزه حمایت از موزه‌داران غیردولتی در موزه ملی ایران سخن می‌گفت، از نشانه‌های همنشینی دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را موزه‌ها دانست و تأکید کرد: این نشان می‌دهد که این دو حوزه می‌توانند کنار یکدیگر و تکمیل‌کننده هم باشند.

او از قدیمی‌ترین و موثرترین انواع گردشگری‌ها را گردشگری فرهنگی دانست و افزود: شاید از نظر تاریخی، ریشه و بنیان سفر با این موضوع آشنا باشد، با این وجود در دوره‌های فرهنگی بخش‌های مختلف تاریخی و بخش اشاعه فرهنگ صله رحم و دیدار با اقوام حتی با حفظ این موارد می‌تواند رعایت شود.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد آمار گردشگری امروزه به حوزه‌های گردشگری فرهنگی اختصاص دارند، تأکید کرد: این آمار قابل توجه‌اند. ما در این حوزه یکی از پشتوانه‌های گردشگری فرهنگی را رویکرد موزه‌ها می‌دانیم، چون حتی برخی از کشورها با موزه‌هایشان شناخته می‌شوند و اسباب سفر و دیدار از آن کشورها به بهانه دیدار از موزه‌ها است. بنابراین اهمیت موزه‌ها به طور عام و کارکرد در بحث توسعه گردشگری در این منظر قابل توجه است.

رحمانی موحد کارکرد اقتصادی برای موزه‌ها را در کنار گردشگری فرهنگی و توسعه، موردی قابل توجه دانست و افزود: کنار هم قرار گرفتن این دو کارکرد در موارد مختلف می‌تواند متفاوت باشد. از یک سو یا آن‌ها موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند یا یکی بر دیگری تقدم می‌گیرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه با تعریف موزه‌ها در دو معنای متفاوت اظهار کرد: از یک سو موزه‌ها را می‌توان فقط به منزله حضور اشیاء دانست و از سوی دیگر موزه‌ها را می‌توان عاملی دانست که گردشگر برای دیدن زیبایی‌های قرن‌ها پیش به آن مکان می‌رود. با این وجود در هر دو صورت یک پرداخت برای موزه‌ها انجام می‌شود.

لزوم وجود بسته‌های رقابتی در سفر

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مدیریت موزه‌ها برای مخاطبان موزه‌ها حائز اهمیت است، افزود: این موارد تعریف‌های اقتصادی گوناگونی دارند. آن‌هایی که تأثیرگذاری دارند در این زمینه نقش قابل توجه‌تری را به خود اختصاص داده‌اند.

او گفت: معتقدیم باید در بسته‌های سفر بسته‌های رقابتی را قرار دهیم تا بتوانیم با دیگر جاذبه‌های دنیا رقابت داشته باشیم.

رحمانی موحد با بیان این مثال که کوچه بن بست نیست می‌توان برایش راه‌های مختلفی را پیش فرض شد، ادامه داد: این نشان می‌دهد که تنوع کیفی و کمی در بازدید از موزه‌ها می‌تواند رخ دهد. امیدواریم این مسئله به عنوان یکی از کارکردهای مشترک ما در کنار معاونت میراث فرهنگی بازبینی شود.

هر خانواده، یک موزه» یک پروژه برای توسعه گردشگری است

وی همچنین با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی که باید در موزه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: با تصویب پروژه توسعه گردشگری و اجرای آن چند زیرپروژه تعریف شد که یکی «توسعه موزه‌های خصوصی» یا «هر خانواده، یک موزه» عنوان شد. هر چند در این پروژه علیرغم اینکه محدودیت وجود زیرپروژه‌های متعدد وجود دارد اما معاونت گردشگری تلاش خود را برای ادامه‌دار بودن آن انجام می‌دهد تا این ساختار به عنوان یکی از محورهای هم افزایی و هم گرایی رشد و ارتقاء پیدا کند.

این صفحه را پرینت کنید