یک روز ازهفته میراث فرهنگی به نام “موزه و معلولین “ نام گذاری گردید

در هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه به پیشنهادریاست ایکوم ایران یک روز ازهفته میراث فرهنگی به نام “موزه و معلولین “ نام گذاری گردید و امسال اول خرداد ۱۳۹۸ایکوم‌ایران در موزه ظروف سلطنتی کاخ موزه سعدآباد – باهمکاری انجمن معلولین پارس و انجمن صنفی و راهنمایان گردشگری استان تهران و مجموعه فرهنگی تاریخی سعدأباد، چهارمین نشست تخصصی موزه و معلولین را در موزه ظروف برگزار گردید.

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”موزه و معلولین”]
این صفحه را پرینت کنید