نامه رئیس ایکوم به دکتر زالی

نامه رئیس محترم ایکوم ایران به جناب آقای دکتر زالی رئیس محترم ستاد مقابله با کرونا در خصوص زمان بازگشایی و دستورالعمل های حفاظتی و بهداشتی اماکن فرهنگی و تاریخی و موزه های کشور در شرایط مقابله با بیماری همه گیر کووید 19

این صفحه را پرینت کنید