کارگاه قصه و موزه در ایکوم ایران

به مناسبت هفته کودک، لیلا حریریان از اعضای ایکوم ایران برای کودکان کارگاه قصه گویی در موزه برگزار کرد.

این کارگاه روز چهارشنبه 19 مهرماه ساعت 16 در ساختمان ایکوم ایران (خانه پروین اعتصامی) برگزار شد و ورود برای کودکان آزاد و رایگان بود.

لیک کوتاه : http://icom-iran.com/2lkd

این صفحه را پرینت کنید