امروز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه مسئول و کارشناسان فنی و همکاران محترم سایت ایکوم برای بهینه سازی سايت باحضور رئيس كميته گرد هم جمع شدند و هریک در زمینه تغییرات لازم جهت سایت نظراتی ارائه نمودند که در نهایت موضوع توسط خانم رادسعید جمع بندی شد و مقرر گرديد با همیاری یکی از اعضای هوادار طراحی سایت در راستای ساده سازی و قابل دسترسی بودن اصلاح گردد.

این صفحه را پرینت کنید