عضویت برای موزه ها، مؤسسات شناسایی شده توسط ایکوم و متخصصان موزه آزاد است. افراد واجد شرایط عضویت می توانند درخواست عضویت را به بخش عضویت ایکوم   ایران ارسال کنند و با پذیرش و رعایت منشور اخلاقی ایکوم، فرم درخواست عضویت را تکمیل نمایند.

تبصره:

با در نظر گرفتن حقوق داخلی کشورها و کنوانسیون های بین المللی، اشخاص یا مؤسساتی که با اموال فرهنگی شامل: آثار تاریخی، هنری و نمونه های طبیعی یا فرهنگی تجارت می کنند ( یعنی جهت کسب سود، آن اموال را خرید و فروش می کنند) نمی توانند عضو ایکوم شوند، به همین ترتیب اشخاص یا مؤسساتی که به فعالیت های در تضاد با استانداردهای اخلاقی ایکوم اشتغال دارند، واجد شرایط عضویت نیستند.

انواع عضویت در ایکوم ایران:

  • اعضای انفرادی (عادی): متخصصان و کارکنان موزه یا مؤسساتی که حائز ویژگی های موزه هستند. اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و شرکتی با پرداخت حق بیمه و حداقل سه سال سابقه فعالیت.
  • دانشجویی: دانشجویان رشته های مرتبط با فعالیت موزه ها که در حین دوره دانشجویی با موزه یا مؤسسات موزه ای همکاری مؤثر داشته باشند.
  • بازنشسته: بازنشستگانی که در دوره کاری خود مشمول عضویت عادی بوده اند.
  • اسپانسریا حامی: متقاضیانی که کمک های شایان توجهی از نظر مالی یا کاری به ایکوم ارائه دهند.
  • مؤسسه ای: موزه ها و مؤسساتی که دارای ويژگی های موزه ای هستند.

علاقمندان به عضویت می توانند نسبت به ارسال درخواست و مدارک از طریق ایمیل  به دبیرخانه انجمن به نشانی: icom.member.98@gmail.com   اقدام نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه عضویت با شماره تلفن  021۳۳۱۲۴۵۶۲ تماس حاصل فرمایید.

دانلود فایل:

فرم خلاصه سوابق فرهنگی خود را به ضمیمه فرم درخواست تکمیل و ارسال نمایید.

دانلود فایل: